Thursday, December 8, 2011

HADIST AMALAN TERBAIK

AMALAN TERBAIK
oleh Keluarga Dokter Muslim FKUI

Dari Abu Darda ra. Rasulullah saw bersabda, 
"'Wahai sahabatku maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amalan yang terbaik dari kalian, yang paling mulia, paling suci di sisi Rabb kalian dan amalan yang paling tinggi yang mengangkat derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada mengeluarkan atau menginfaqkan emas dan perak, dan amalan yang lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian lantas kalian bunuh mereka dan mereka pun memenggal leher-leher kalian? Para sahabat berkata, 'Tentu ya Rasulullah!' Rasulullah bersabda,
'zikir kepada Allah SWT.'"

(HR Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim)

Baca Juga:
Reaksi:

0 komentar:

Post a Comment